Od 19.03.2013 w upadłości likwidacyjnej.

 


 

kontakt:

Nafta-Gaz-Serwis S.A. w upadłości likwidacyjnej

38-500 Sanok, ul. Rymanowska 45

jedynym kontaktem jest tylko    e-mail ngs@ngs.com.pl