Od 19.03.2013 w upadłości likwidacyjnej.

 


 

kontakt:

Nafta-Gaz-Serwis S.A. w upadłości likwidacyjnej

38-500 Sanok, ul. Rymanowska 45

tel. 799 786 261
- od 01.08.2016r. będzie to jedyny telefon kontaktowy z firmą